Ele. SK Equiterapi


SPORTSMASSAGE & OSTEOPATISK MOBILISERING

En häst som mår bra med sig själv presterar bättre, är mycket trevligare att hantera och träna med.

Jag använder kombination av olika tekniker som sportsmassage, osteopatisk mobilisering, stresspunktsbehandling, lymfmassage, stretching, akupressur, myofascial release, balansplattor och medicinsk laser.

Om du upplever någon av symptomen nedan så kan massage hjälpa din häst, de kan vara indikationer på muskelspänningar. Men observera att massage aldrig ersätter veterinärvård - om du anar att din häst har en hälta eller skada ska den till veterinär.

 • Nedsatt prestationsförmåga/trötthet

 • Motstånd, tvekan och svagheter i ridning

 • Svårigheter för ena eller båda galopperna/faller över i korsgalopp

 • Stelhet i vänster- eller högervarv

 • Snedhet / spårar fel

 • Rörelseinskränkningar

 • Svårighet vid samling

 • Försämrad bogfrihet

 • Ojämnt eller stelt rörelsemönster

 • Obehag när hästen sadlas

 • Långvariga svullnader/gallor