Ele.SK Equiterapi

Hästmassör och Equi-Fysioterapeut


Jag arbetar med att lösa spänningar i hästens kropp så att de kan prestera på topp

Varför hästmassage?
 

Regelbunden massage ger hästen:

 • smidiga muskler och senor
 • friare rörelser
 • bättre koordination och därmed minskad skaderisk
 • ökad prestationsförmåga.
 • muskelutvecklingen förbättras
 • immunförsvaret stärks
 • hästen blir mer harmonisk.

När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

Med massagen stärker hästens immunförsvar och nervsystem, blodcirkulationen och lymflödet aktiveras, blodtrycket sjunker och muskler och senor bibehåller sin elasticitet.

Om du upplever någon av symptomen nedan så kan massage hjälpa din häst, de kan vara indikationer på muskelspänningar. Men observera att massage aldrig ersätter veterinärvård - om du anar att din häst har en hälta eller skada ska den till veterinär.

 • Nedsatt prestationsförmåga/trötthet

 • Motstånd, tvekan och svagheter i ridning

 • Svårigheter för ena eller båda galopperna/faller över i korsgalopp

 • Stelhet i vänster- eller högervarv

 • Snedhet / spårar fel

 • Rörelseinskränkningar

 • Svårighet vid samling

 • Försämrad bogfrihet

 • Ojämnt eller stelt rörelsemönster

 • Obehag när hästen sadlas

 • Långvariga svullnader/gallor

OBS! Hästen ska inte behandlas med massage vid:

 • Akuta inflammationer, bristningar och ledförskjutningar

 • Onormal svullnad eller värme

 • Pågående medicinering eller smärtlindring

 • Dräktigt sto

 • Efter vaccination (3 veckor) eller avmaskning (1 vecka)

 • Efter kortison (2 veckor)

 • Smittsamma hudsjukdomar (t ex ringorm)

 • Feber eller infektion