Hur ofta ska man massera / behandla en häst

Hästmassage som underhållsbehandling

För hästar som är friska och inte har några underliggande fysiska problem räcker det oftast med ett underhållsprogram för hästkroppsarbete en gång i månaden eller varannan månad för att hålla dem friska och rörliga. För hästar som rids lätt eller går på bete kan en behandling en eller två gånger i månaden, hjälpa dem att röra sig fritt och må bra. Underhållsmassage / behandling varannan månad är vanligtvis tillräckligt för att fånga upp uppkommande obalanser innan de blir inrotade vanor, utan att förlora hälsofördelarna av massagen mellan sessionerna. Det är viktigt att notera att allt längre tid än en gång i månaden kan leda till att hästen förlorar fördelar med massage. Det betyder att hästen inte visar någon långsiktig förbättring, speciellt om hästen har en långvarigare problem dem behöver att få hjälp med. Regelbunden utvärdering av hästens motionsnivå och hälsa av en professionell hästmassör / equi-fysioterapeut eller av dig själv kan hjälpa till att snabbt göra nödvändiga justeringar av terapiprogrammet.


Veckovis hästmassage / hästbehandling

Tyvärr är det ofta så att de hästar som skulle kunna dra mest nytta av regelbunden hästmassage är de som får minst. Det finns en utbredd missuppfattning om att hästar som får måttlig motion och inte har redan existerande problem inte behöver kroppsarbete. Dessa hästar är dock de mest mottagliga för att utveckla problem. Regelbundet hästmassage kan hjälpa till att förebygga framtida skador genom att hålla deras mjukvävnad flexibel och deras leder smidiga. När mjukvävnad överarbetas blir den mer mottaglig för belastning och kroniska muskelsammandragningar, vilket resulterar i en snöbollseffekt där angränsande muskelgrupper måste kompensera för de som inte fungerar optimalt. Detta kan leda till minskat rörelseomfång, muskeltrötthet och smärta samt minskad prestationsförmåga.

För den här gruppen hästar är veckovisa behandlingar mest fördelaktiga. Ju mer de arbetar, desto oftare krävs hästmassage. Ett idealiskt program skulle omfatta en stretching pass med övningar tre till fem gånger i veckan, följt av ett helt kroppsmassage en gång i veckan för att lösa upp vidhäftningar, öka lymfflödet, spola bort avfallsprodukter från vävnaderna och utföra övningar för ledrörlighet.

Hästmassage / hästbehandling flera gånger i veckan

I verkligheten kan nästan alla hästar få nytta av hästmassage sessioner eller andra typer av behandlingar flera gånger i veckan. De flesta människor kan dock inte upprätthålla denna nivå av kroppsarbete för sina hästar på grund av begränsad tid och begränsade resurser, utom på kort sikt. Vissa hästar behöver dock behandlingar två till tre gånger i veckan på grund av vissa tillstånd som kan kräva den extra dynamik som uppnås genom flera sessioner, särskilt under den första veckan eller två av terapin. Hästar som har extrem smärta kommer att ha stor nytta av denna frekvens, eftersom kompensation från en akut skada kan leda till påfrestningar i andra delar av kroppen, vilket orsakar ytterligare obehag och smärta.

Ökad cirkulation kan bland annat underlätta läkningsprocessen, spola bort avfallsprodukter från drabbade vävnader och minska inflammation. Dessa processer är avgörande för den läkande hästen, så ju oftare de kan motverkas genom hästmassage eller andra typer av behandlingar, desto bättre kommer hästen att må och desto mer energi kan kroppen använda för att läka. Sinnestillståndet är lika viktigt som det fysiska immunförsvaret i läkningsprocessen. 

Med alla behandlingar är det jätteviktigt att man behandlar efter individens specifika behov.


Läs mer om olika typer av behandlingar:

https://www.ele-sk-equiterapi.se/behandlingar