LYMFMASSAGE


Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation. Det tillhör kroppens immunförsvar och fungerar både som avlopp och reningsverk. Med mjuka stykningar mot lymfstationer stimulerar man lymfsystemet som ökar transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tilbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.


Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att

  • Bekämpa infektioner
  • Rensa ur skadade döda celler, tumörceller, mjölksyra, bakterier och andra slaggprodukter
  • Transportera lymfan från vävnadsvätskan till blodet


Ett dåligt lymfsystem kan resultera i

  • Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar 
  • Irritaion av vävnader och en inflammatorisk reaktion kan uppstå som i sin tur kan medföra värk (till ex. lymfangit)
  • Immunförsvaret kan försvagas och man blir mer mottaglig för sjukdomar